Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

A Vexton Rendezvényszervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a honlap tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.vexton.hu weboldalra érvényes.
Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ezek elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma. Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat (kapcsolat felvételi űrlap, ajánlatkérés) nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, e-mail cím, telefonszáma csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét, valamely online kapcsolat felvételi űrlapunk valamelyikén. Öntől csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Adatai tehát elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.
Megtettünk minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelmének érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. A Vexton Kft. nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a Vexton Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A Vexton Kft. internetes oldalának használatával elfogadja a Személyes Adatvédelmi Irányelveket.